Επιστολή Δημάρχου για μεταφορά μαθητών (1)

03 Αυγούστου 2012

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών, μεταβιβάσθηκε στους Δήμους σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
Ως Δήμος Παλλήνης, διαπιστώσαμε έγκαιρα τα κενά του θεσμικού πλαισίου που δημιουργήθηκαν με την καθυστερημένη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ 35415/28-7-2011).
Θεωρώντας ότι η μεταφορά των μαθητών αποτελεί μια σοβαρή και ουσιώδη διαδικασία που σχετίζεται με την εκπαίδευση των μαθητών, συγκαλέσαμε συνάντηση με τους εκπροσώπους των γονέων και από κοινού εκδώσαμε ψήφισμα το οποίο αποστείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας την άμεση τροποποίηση της. Συναποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και μαζί με άλλους Δήμους να συμπορευτούμε προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση στα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών.
Ως Δήμαρχος Παλλήνης και ως μέλος της τριμελούς επιτροπής της ΠΕΔΑ για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, συμμετείχα σε όλες τις διαδικασίες διεκδίκησης λύσης για το θέμα αυτό.
Παράλληλα με την έγκαιρη διαπίστωση των ελλειμμάτων του θεσμικού πλαισίου, εμπρόθεσμα προβήκαμε στην δημοπράτηση της υπηρεσίας μεταφοράς των μαθητών, με διεθνή διαγωνισμό, εξορθολογίζοντας τον σχεδιασμό των εκτελούμενων δρομολογίων και μειώνοντας το κόστος μεταφοράς επί Ν.ΑΑΑ από 1.150.000 ευρώ σε 460.000 ευρώ.
Δύο δημοπρατήσεις ήταν άγονες, επιβεβαιώνοντας τον μη ρεαλιστικό- τουλάχιστον- χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου. Για την σχολική χρονιά 2011-2012, όπως και στους περισσότερους Δήμους, οι μεταφορές των μαθητών συνέχισαν να υλοποιούνται με παρατάσεις των συμβάσεων οι οποίες είχαν υπογραφεί το 2009 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η κυβερνητική ολιγωρία είχε ως αποτέλεσμα και για την νέα σχολική χρονιά 2012-2013, οι μεταφορές των μαθητών να σχεδιάζονται με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.
Έτσι, για τον προγραμματισμό της μεταφοράς των μαθητών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου Παλλήνης, αλλά και των υπερτοπικών σχολείων, (Μουσικού και Καλλιτεχνικού), λάβαμε υπόψη αφενός τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων αφετέρου δε τα προβλεπόμενα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες ακύρωσαν διαγωνισμούς κατά την διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου.
Σύμφωνα με τη ΚΥΑ αλλά και τον Οδηγό Ενεργειών του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού διαπιστώσαμε -ως οφείλαμε- ποιοι μαθητές μπορούν να μεταφέρονται με δημόσια συγκοινωνία προχωρήσαμε στη σύνταξη της μελέτης και τον σχεδιασμό των δρομολογίων.
Ειδικά για τα υπερτοπικά σχολεία – Μουσικό και Καλλιτεχνικό – στα οποία μεταφέρονται μαθητές από διάφορες περιοχές της Αττικής, κατά τον προγραμματισμό των δρομολογίων, αφού διαπιστώσαμε ποιοι από αυτούς μπορούν να μεταφέρονται με την δημόσια συγκοινωνία, τους κατευθύναμε σε κομβικά μεταφορικά σημεία από όπου θα τους παραλαμβάνουμε με μισθωμένα λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ενώ διατηρήσαμε κάποια απομακρυσμένα δρομολόγια τα οποία κατά τον υπολογισμό του χρόνου που θα απαιτείτο οι μαθητές να βρίσκονται στα μέσα μεταφοράς, θα επέρχετο σωματική κόπωση με επιπτώσεις στην απόδοση τους στα μαθήματα.

Στα παραπάνω προβήκαμε σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Παρά ταύτα, πιστεύουμε ότι είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει επιτέλους αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ο μαθηματικός τύπος που προσδιορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των λεωφορειούχων πρέπει άμεσα να αναπροσδιορισθεί και η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών των υπερτοπικών σχολείων να παραμείνει στην Περιφέρεια.
Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη λύση του προβλήματος, απαιτούμε από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας των οποίων προΐστασθε να ασχοληθούν αυτή τη φορά, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με τη μεταφορά των μαθητών για την επίλυση του θέματος προκειμένου η σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα για όλους του μαθητές του Δήμου Παλλήνης.


Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: