Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. (1)

24 Ιουνίου 2011

Πατήστε εδώ για το έντυπο Συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: