ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1)

26 Ιανουαρίου 2012

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης παρακολουθώντας τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της Άθλησης Υγείας, προτρέπει στους δημότες την δωρεάν συμμετοχή τους σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο συλλέγει δεδομένα, που αφορούν την φυσική κατάσταση του αθλούμενου, και κατόπιν προτείνει μεθόδους προπόνησης που θα προάγουν την υγεία και τις φυσικές του ικανότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, με την καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής. να ολοκληρώσουν ένα κύκλο ελέγχου της φυσικής τους κατάστασης, που θα περιλαμβάνει:
• Μέτρηση ύψους και βάρους.
• Μέτρηση του ποσοστού λίπους στο σώμα.
• Τεστ ευκαμψίας
• Τεστ αντοχής και καρδιακής συχνότητας

Οι μετρήσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται κάθε 2 μήνες, ώστε να ανιχνεύεται η θετική μεταβολή της σύστασης σώματος (ποσοστό λίπους) και των φυσικών ικανοτήτων (ευκαμψία, αντοχή) που προκαλείται από την συστηματική άσκηση και ο κάθε αθλούμενος θα έχει τον προσωπικό του έλεγχο προόδου.
Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να μετέχει σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι στο χώρο του αθλητικού κέντρου της Λεωφόρου Μαραθώνος τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 - 10:00 Τρίτη και Πέμπτη 18:30 – 20:00 αφού πρώτα ενημερώσει την γραμματεία του αθλητικού κέντρου στα τηλέφωνα: 2106030475 & 2106032245.
Κατά της ώρες διεξαγωγής του προγράμματος στον αθλητικό χώρο θα αθλούνται μόνο οι συμμετέχοντες, η οποίοι θα εφοδιαστούν με την ειδική κάρτα, προσκομίζοντας πιστοποιητικό υγείας από καρδιολόγο ή παθολόγο. Σταδιακά το πρόγραμμα, θα διευρύνει τις ώρες λειτουργίας του , ενώ παράλληλα θα γίνει υποχρεωτική η έκδοση κάρτας αθλουμένου, προκειμένου οι δημότες, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε οργανωμένο αθλητικό πρόγραμμα, να εισέρχονται και να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων.

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: