Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων

31 Ιουλίου 2012

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των πρώτων 1.000 φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, με νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα νέα φωτιστικά σώματα παρέχουν φωτισμό χρησιμοποιώντας λαμπτήρες τύπου led.

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας που συνδυάζονται με ισχυρό φωτισμό γεγονός που συμβάλλει στην τόνωση του αισθήματος ασφάλειας κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου. Επιπροσθέτως οι λαμπτήρες τύπου led χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη διάρκεια ζωής που έχουν και είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς το περιβάλλον αφού δεν περιέχουν βλαβερές προς αυτό ουσίες.

Οι αντικαταστάσεις των παλαιών φωτιστικών σωμάτων διενεργήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και θα συνεχιστούν με στόχο την κάλυψη ολοκλήρου του δικτύου φωτισμού.

Ο Δήμος Παλλήνης δρα έχοντας σε υψηλή προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο καταγράφεται και στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για το 2012-2014, όπου προβλέπονται σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον.

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: