Αλλαγή Τιμολογιακής Πολιτικής

13 Σεπτεμβρίου 2010

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των αλλαγών που επιφέρει το σχέδιο «Καλλικράτης» στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γέρακα αποφάσισαν να εντάξουν τους συνδημότες Ανθούσας, Παλλήνης και Γέρακα στην ίδια τιμολογιακή πολιτική.

Ως εκ τούτου, όσοι δημότες από την Ανθούσα και την Παλλήνη συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν στα Πολιτιστικά και Αθλητικά προγράμματα της Κ.Ε.Δ.Γ. θα εντάσσονται σε αυτά με την τιμολογιακή πολιτική που μέχρι πρότινος αφορούσε αποκλειστικά τους δημότες και κάτοικους του Γέρακα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός κώδικας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ) στην γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα ή των εκάστοτε Αθλητικών Κέντρων.

                                       

                                        Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της ΚΕΔΓ

                                                 Αθανάσιος Ζούτσος

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: