Άσκηση με ζωγραφισμένα επίπεδα στο χώρο

Ζαχαρίας Σύρμαλης

Άσκηση με ζωγραφισμένα επίπεδα στο χώρο