ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ : Μέρος 2o «Εμφύλιες συγκρούσεις και υποχώρηση 1824-1827»

20 Μαρτίου 2021 | 08:30 μμ Γέρακας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στο Facebook και στο Youtube των ιστοσελίδων του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης (www.kedp.gr)