ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Παλλήνης μέσα από την Δημοτική Επιχείρηση θέτει ως Αθλητική  τοπική στρατηγική την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου-δήμου-σωματείου και την προαγωγή του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας για την ενίσχυση της διάθεσης των πολιτών για συμμετοχή σε υγιή τρόπο ζωής.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντική δραστηριότητα στον τομέα του  αθλητισμού παρέχοντας υψηλής ποιότητας αθλητικά προϊόντα (προγράμματα) τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.  Οι συμμετοχές στα εν λόγω προγράμματα ανέρχονται σε περίπου 4.500 ετησίως και αξιοποιούνται όλοι οι αθλητικοί χώροι που διαθέτει ο Δήμος μας.

Κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι τόσο η βελτίωση της φυσικής όσο και της ψυχοκοινωνικής κατάστασης των συμμετεχόντων σε αυτά.  Σε μια εποχή και μια περιοχή όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από ιδιωτικούς φορείς, αλλά και υπό το πρίσμα της kοινωφελούς αποστολής της  Επιχείρησης, υφίσταται επιτακτική ανάγκη για την συνεχή βελτίωση αυτών των προϊόντων ώστε να διατηρείται η δυναμική πορεία ανάπτυξης τους αλλά ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν την βέλτιστη δυνατή ποιότητα για το αντίτιμο που καταβάλλουν.

Σε αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση ανάπτυξε και έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα διαδικασιών, εκπαιδευτικών οδηγών και δεικτών μέτρησης αποτελέσματος (αξιολόγησης)- «Ανάπτυξη και εφαρμογή Εργαλείων  Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Δημοτικών Αθλητικών προγραμμάτων»  το οποίο θα επιτρέπει στην Επιχείρηση:

α) την διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων ώστε η ποιότητα να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα,

β) την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στην υλοποίηση του κάθε αθλητικού προγράμματος και την εφαρμογή τους,

γ) την αξιολόγηση του οφέλους που μπορεί να αναμένει κάθε συμμετέχων από τα διαφορετικά είδη αθλητικών προγραμμάτων,

δ) την διαρκή και ποσοτικά μετρήσιμη πρόοδο του κάθε συμμετέχοντος και

ε) την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλών που μπορεί να αφορούν για παράδειγμα στην διατροφή ή στην πρόσθετη άσκηση εκτός των αθλητικών προγραμμάτων ανάλογα με τους προσωπικούς στόχους του κάθε συμμετέχοντος.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα τα τρία τελευταία αποτελούν στην ουσία προστιθέμενη αξία στα ήδη υπάρχοντα αθλητικά προϊόντα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια την αύξηση προσέλευσης, την συνέπεια παρακολούθησης και την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής και συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα.

Έτσι και υστέρα από δυο χρόνια ανάπτυξης και εφαρμογής ενός τεκμηριωμένου Σύστηματος  Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) τα  Αθλητικά προγράμματα του Δήμου έλαβαν  πιστοποίηση  ISO 9001 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Σύμφωνα με τον οδηγό βασικό εργαλείο πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων είναι η ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.

Η μέτρηση αφορά την  αξιολόγηση – καταγραφή αποτελέσματων του παιδιού – ασκουμένου σε μια σειρά ψυχοκινητικών, φυσιολογικών και καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων. Σκοπός των συγκεκριμένων δοκιμασιών είναι η συλλογή στοιχείων αναφορικά με σημαντικές φυσιολογικές παραμέτρους του παιδιού αποσκοπώντας στην τροποποίηση, προσαρμογή και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων άσκησης επιδιώκοντας τη βελτίωση των αξιολογηθέντων δεικτών υγείας στο πλαίσιο των αθλητικών προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίζεται στη διαχρονική καταγραφή και αξιολόγηση των συγκεκριμένων παραμέτρων υγείας του παιδιού, ενώ μέσω της εκπαίδευσης των  Καθηγητών Φυσικής  Αγωγής και της ενημέρωσης των γονιών να συμβάλει στην προαγωγή της υγείας του παιδιού.

Οι μετρήσεις-δοκιμασίες  αφορούν σε:

 • Καρδιοαναπνευστική ικανότητα
 • Ψυχοκινητική ικανότητα,
 • Προσδιορισμό νευρομυικών παραμέτρων,
 • Προσδιορισμό ευλυγισίας και
 • Κινητική ικανότητα

Περιγραφή Αθλητικών Δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Νέα παιδιά -με αφετηρία ότι η καλλιέργεια των αξιών της ευγενούς άμιλλας στους ανθρώπους,αλλά και ότι η διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων ξεκινά από την παιδική ηλικία,θα λειτουργήσουν  καινοτόμα προγράμματα- δράσεις  για την μύηση στις αθλητικές αξίες, και τη σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη,τα οποία θα υποστηριχθούν από οργανωμένες δημοτικές σχολές αθλημάτων σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης (νηπιαγωγείο , δημοτικό, οικογενειακός αθλητισμός).

Ενήλικες- στόχος είναι η μύηση στην άσκηση,καθώς και η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας,στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό στους  πολίτες θα προσφερθούν  οργανωμένα προγράμματα αθλητισμού υγείας ,πρόληψης και διατροφής. (Εργαζόμενοι, εταιρείες, άνω των 60,ΑΜΕΑ)

Οργάνωση εκδηλώσεων - επιστημονικά σεμινάρια και αγωνιστικές συναντήσεις σε όλα τα αθλήματα και τους αθλητικούς τομείς είναι μερικά από τα υποστηρικτικά μέσα άσκησης της αθλητικής πολιτικής του νέου Δήμου .

Αξιοποίηση Αθλητικών εγκαταστάσεων- Τα παραπάνω θα υποστηρίζονται σε καλά συντηρημένες, καθαρές και ελκυστικές για τους χρήστες αθλητικές εγκαταστάσεις με σύγχρονους τρόπους λειτουργίας και διαχείρισης

Ετήσια Αθλητικά Προγράμματα

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, ο Δήμος Παλλήνης  μέσα  από την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. υλοποιεί προγράμματα και δραστηριότητες άθλησης για όλους. Τα προγράμματα λειτουργούν παράλληλα με τη σχολική χρονιά – σεζόν, μεταξύ Οκτωβρίου  και Ιουνίου σε καθημερινή βάση, και στοχεύουν στη δημιουργική απασχόληση των ατόμων και στη σωματική τους εξάσκηση. Τα ετήσια προγράμματα διαμορφώνονται και σχεδιάζονται ανάλογα με την ομάδα- στόχο και συγκεκριμένα:

1. ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλήματα που θα καλλιεργηθούν :

 • ΜΠΑΣΚΕΤ
 • ΒΟΛΕΙ
 • HANDBALL
 • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 • ΡΥΘΜΙΚΗ-ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 • TAE KWON DO
 • ΤΕΝΙΣ
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨ. ΤΕΦΑΑ
 • ΣΤΙΒΟΣ
 • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
 • ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2. ΑΘΛΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 Διοργανώσεις - Τουρνουά - Ειδικά Προγράμματα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ετήσιου αθλητικού προγράμματος σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με υπεύθυνους καθηγητές Φ.Α. και σωστά δομημένο οργανόγραμμα  που εκτός των άλλων θα περιέχει :

 • Ενημερωτικά σεμινάρια διατροφής και άθλησης
 • Οργάνωση τουρνουά γνωριμίας σε κάθε αθλοπαιδιά στην έναρξη της αθλητικής περιόδου ( 3 on 3 καλαθοσφαίριση & πετοσφαίριση- 5 on 5 ποδόσφαιρο )
 • Συμμετοχή σε τουρνουά και αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν άλλοι δήμοι ή φορείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Καλοκαιρινά αθλητικά  προγράμματα επιδοτούμενα από την Κοινωφελή Επιχείρηση εκτός από άσκηση και άθληση θα προσφέρει στα μικρά παιδιά  του δήμου υποστήριξη  σε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με την άθληση αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Αθλητικές Ημερίδες με τη συμμετοχή αθλητών από διάφορους φορείς, ενώ παράλληλα αθλητές του Δήμου Παλλήνης λαμβάνουν μέρος σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Αθλητική 'Ανοιξη

 Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά Δημοτικών και Διαδημοτικών αγώνων, με την συμμετοχή μαθητών των τελευταίων τάξεων Δημοτικού και της Α' τάξης Γυμνασίου του Δήμου Παλλήνης, που σφραγίζουν ουσιαστικά την αθλητική περίοδο. Η διοργάνωση αυτή κλείνει με την Τελετή Λήξης και Βράβευσης των συμμετεχόντων στα αθλητικά προγράμματα όπου μικροί και μεγάλοι παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της ενασχόλησης τους με τα αθλήματα και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Παροχές:

Στο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η Επιχείρηση στους αθλούμενους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται οι εξής παροχές:

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα ή παραπάνω αθλήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα επιλογής του αθλούμενου με την αντίστοιχη χρέωση.
 • Η έκδοση κάρτας μέλους με την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού εγγραφής ισχύος αορίστου χρόνου σε όλα τα Αθλητικά Κέντρα εφόσον ο αθλούμενος είναι ταμειακά ενήμερος και δεν διακόπτει τις δραστηριότητες πέραν των δύο περιόδων.
 • Δίπλωμα συμμετοχής με τη λήξη της περιόδου.
 • Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού ατυχήματος.

Πολιτική Ποιότητας Αθλητικών Προγραμμάτων

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί την Πολιτική Ποιότητας της ΚΕΑΠΠ Δήμου Παλλήνης:

Η Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού - Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης αναλαμβάνει Δέσμευση απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέλη (μαθητές, αθλητές γονείς), ότι θα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη επίτευξη του έργου που της έχει ανατεθεί και ορίζεται σαφώς από το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο μέσω της τυποποίησης και της επιτυχούς υλοποίησης των διαδικασιών της.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας συνοψίζεται στην αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής του έργου μας μέσω του συστήματος ποιότητας, με τις εξής αρχές:

Εστίαση στο δημότη

 • Ηγεσία
 • Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού
 • Διεργασιακή προσέγγιση
 • Βελτίωση
 • Λήψη των αποφάσεων βάση τεκμηρίων
 • Διαχείρισης σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη

  Οι ΣΤΟΧΟΙ μας είναι: Η υλοποίηση Ποιοτικών Αθλητικών Προγραμμάτων.

  Για τα προγράμματα αυτά έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και τηρεί διαρκώς ενήμερο τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ), σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σχετικού Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

  Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω :
  • Συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Της συνεχούς παρακολούθησης των προκαθορισμένων στόχων της ΚΕΑΠΠ Δήμου Παλλήνης.
  • Της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας
  • Της διατήρησης του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των στελεχών της.
  • Της κατανόησης των αναγκών και προσδοκιών, των ενδιαφερόμενων μερών
  • Της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 9001:2015, και της δυναμικής του εξέλιξης προκειμένου οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες να τυποποιούνται και να αποτελούν σημείο αναφοράς για την ολοκλήρωση του έργου της ΚΕΑΠΠ Δήμου Παλλήνης
  • Της κινητοποίησης των στελεχών της και της δημιουργίας πνεύματος ομαδικότητας, που θα τροφοδοτείται από την επίτευξη των στόχων και την συνεχή βελτίωση τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

  Όλα τα στελέχη της ΚΕΑΠΠ Δήμου Παλλήνης, γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.