Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης 2008

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης 2008

16 Ιουν 2008 έως 25 Ιουλ 2008 Γέρακας
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 08

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 08

09 Ιουν 2008 Γέρακας
«Πράσινη Πόλη»

«Πράσινη Πόλη»

05 Ιουν 2008 Γέρακας