Διαλογος # 3: Το αντικείμενο και ο τεχνίτης

Διαλογος # 3: Το αντικείμενο και ο τεχνίτης

13 Ιαν 2013 έως 27 Ιαν 2013 Γέρακας
Θεατρική Παράσταση

Θεατρική Παράσταση

12 Ιαν 2013 έως 14 Ιαν 2013 Γέρακας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ

12 Ιαν 2013 έως 19 Ιαν 2013 Γέρακας